MUDr. Dagmar Guttenová

Profesný životopis

 

PO ukončení ZŠ som sa rozhodla študovať na zdravotníckej škole, štúdium ma bavilo a preto som sa rozhodla študovať ďalej na VŠ. Kým sa mi splnil sen tak som pracovala na ARO oddelení s ľuďmi na hranici života a smrti. Na toto obdobie spomínam s vďakou, lebo mi umožnilo uvedomiť si akí sme fyzicky krehkí.

Štúdium VŠ som absolvovala od 1990-1996 na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od začiatku som inklinovala k psychiatrii.

Moje prvé pracovisko bolo psychiatrické oddelenie NsP Zvolen a som vďačná môjmu prvému učiteľovi psychiatrie MUDr.Gemzovi za všetko základné, čo som sa o tomto odbore naučila. Atestáciu z psychiatrie som spravila v roku 1999.

V roku 2001 som nastúpila pracovať na detské psychiatrické oddelenie do Kremnice, kde som sa zoznámila s problematikou práce s deťmi a rodinou a pochopila som, že bez nadviazania vzťahu s rodičom, motivácie rodiča k liečbe a zmenám nie som schopná dieťaťu do cca 16 rokov pomôcť. Pracovala som pod vedením prim. Repašovej ktorej vďačím za možnosť zapojenia kreativity a neštandardných postupov v práci na oddelení. A psychologičke Evke Kapšovej za dlhé rozhovory a dotyky duše. Atestáciu z detskej psychiatrie som absolvovala v r. 2004.

V tom istom roku som nastúpila do NsP Brezno n.o. kde som dva roky pracovala ako ambulantný psychiater a prvý krát som mala na starosti 140 klientov domova soc. služieb v Pohorelskej Maši, čo bola pre mňa neuveriteľná škola, práca s postihnutými ľuďmi vytlačenými na okraj spoločnosti, ich naivný a čistý svet. Veľmi rada spomínam na toto obdobie. A mojej sestričke Janke Olbrychtovičovej ďakujem za podporu a priateľstvo .

Od roku 2006 som nastúpila do svojej ambulancie vo Zvolene, svoju prácu milujem, teším sa na každý deň, kedy môžem byť prospešná sprevádzaním, radami a sledovaním úspechov zo zmeny v rodinách detí ktoré navštevujú našu ambulanciu. Som vďačná mojej sestričke Valike za to, že je mojou pravou rukou. A Katke za možnosť osobného rastu a priateľstvo.

 

 

Psychoterapeutické vzdelávanie

Psychoterapia je neoddeliteľnou súčasťou práce psychiatra. Môj prvý učiteľ bol PhDr.Jirko Rúžička s ktorým som v r.1996-1998 absolvovala výcvik v skupinovej psychoterapii. Naučil ma metaforu hrnčeka a uhla pohľadu, naučil ma že na prvom mieste som vždy človekom až potom profesiou.

Ďalšími dôležitými ľuďmi ktorí ma posunuli na mojej psychoterapeutickej ceste bola Hanka Sčibranyova a Naďka Feketeová, ku ktorým som chodila 4 roky na skúsenostné semináre v rodinnej terapii podľa V.Satirovej .

Absolvovala som 4 ročný výcvik v Gestalt psychoterapii pod vedením manželov Velických , Igora Obucha a Naďky Polákovej ktorým som vďačná za úžasný zážitok pestrosti a rôznorodosti prístupu k dialogu s človekom .

Absolvovala som Autogenny trening základný a vyšší stupeň.

Ďalšie aktivity v oblasti psychoterapeutického vzdelávania zhrniem v číslach

13 rokov rôzne workshopy

8 rokov individuálna cvičná terapia pod vedením MUDr.Velického a PhDr. H.Ščibranyovej

4 roky supervízie v gestalt terapii

5 rokov supervizie pod vedením PhDr. E.Jachymovičovej

13 rokov kreditovaných aj nekreditovaných psychiatrických akcií

13 rokov intenzívneho samoštúdia odbornej literatúra

FACEBOOK

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException
Solution: See here for how to solve this error