VIA SPES, s r.o. vznikla roku 2006 ako primárne zdravotnícke zariadenie - privátna psychiatrická ambulancia pre deti, dospievajúcich a dospelých a postupne sa služby rozširujú do ostatných činností so širším zameraním- na poradenskú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu, podnikateľské poradenstvo, školiacu činnosť, administratívne práce a sprostredkovanie obchodu a služieb.Názov vznikol z latinských slov VIA= cesta SPES= nádejKonateľom firmy, riaditeľom, managerom a lekárom zariadenia som ja - MUDr.Dagmar Guttenová kde mi vypomáhajú niekoľkokrát do mesiaca MUDr. Danková - psychiater prevažne dospelých a MUDr. Zelinková - psychiater prevažne pre deti.

Prednostne sa venujem detskej psychiatrii, moju klientelu z 80% tvoria deti. Postupom času a práce lekára na ambulancii som si začala uvedomovať, že na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti potrebujem spolupracovať so psychológom a inými odborníkmi , že mám túžbu poskytovať komplexné služby na harmonizáciu psychickej vyrovnanosti detí a hlavne ich rodičov. Moja téza je, kým nie sú v dobrej psychickej kondícii rodičia dovtedy sa mi detský klient neuzdravuje. Preto som prijala do tímu moju priateľku a teraz už aj kolegyňu Mgr. Katarínu Vaľovú a maliara a sochára, Jaroslava Halmu, ktorý pomáha tvorivým deťom rozvíjať ich dar.

Zmluvu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti aj dospelých mám uzatvorenú s nasledovnými zdravotnými poisťovňami:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. (25)
  • Union Z.P. a.s. (27)

Zmluvu s zdravotnou poisťovňou Dôvera ZP a.s. (23) som k 31.12.2011 vypovedala.

 

FACEBOOK

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.