Služby

  • Psychiatrické vyšetrenie  detí a dospievajúcich
  • Psychiatrické vyšetrenie  dospelých
  • Psychoterapeutické služby – racionálna, podporná a abreaktívna  terapia
  • Poradenské služby a podporné vedenie  rodičov
  • Edukačné skupiny  rodičov podľa  typu ochorenia
  • Svojpomocné  rodičovské skupiny

Základom  pre   stanovenie  diagnózy a liečby je dôkladné vstupné vyšetrenie, ktoré u dospelého trvá minimálne 1 hodinu, u dieťaťa minimálne 1/2 hodiny. Následná  ambulantná starostlivosť  pozostáva z farmakoterapie,  ( ordinovanie  liekov) za účelom stabilizácie  vnútorného prostredia  a podporné terapeutické vedenie  pri  riešení ich aktuálnych problémov, ako súčasť komplexnej ambulantnej psychiatrickej liečby.  Kontrolné vyšetrenia sú  v intervaloch niekoľkých dní až týždňov do stabilizácie stavu. Následne  sa pokračuje v starostlivosti v 2-3 mesačných  intervaloch   za účelom zhodnotenia zdravotného stavu a úpravy  medikácie Predchádzanie návratu/relapsu duševného ochorenia považujeme za dôležitú súčasť modernej ambulantnej psychiatrickej liečby.

 

Vzhľadom na rozsah úhrad zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní  poskytujem  15 sedení  racionálnej, podpornej a abreaktívnej terapie hradenej zo zdravotného poistenia, pokiaľ máte záujem pokračovať v sedeniach hradíte si tieto služby.

Klientom poskytujeme aj jednorazové, alebo dlhodobejšie poradenské služby, pokiaľ sa potrebujú zorientovať v nejakom aktuálnom životnom probléme. Poradenské služby poskytujeme v rámci  poradenstva v oblasti  zdravého životného štýlu,  klient si ich plne hradí, okrem lekára je zamestnaná aj psychologička.

Podporné  vedenie  rodiča je hradené zo zdravotného poistenia.

Poskytujem práce v skupinách,  edukácia ( učenie sa ) o rôznych psychických poruchách, o psychofarmakách, o výchove a som ochotná  spraviť edukačnú skupinku podľa  potrieb záujemcov. Tieto  služby sú čiastočne hradené zo zdravotného poistenia a čiastočne  klientom.

FACEBOOK

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException
Solution: See here for how to solve this error