Služby

  • Psychiatrické vyšetrenie  detí a dospievajúcich
  • Psychiatrické vyšetrenie  dospelých
  • Psychoterapeutické služby – racionálna, podporná a abreaktívna  terapia
  • Poradenské služby a podporné vedenie  rodičov
  • Edukačné skupiny  rodičov podľa  typu ochorenia
  • Svojpomocné  rodičovské skupiny

Základom  pre   stanovenie  diagnózy a liečby je dôkladné vstupné vyšetrenie, ktoré u dospelého trvá minimálne 1 hodinu, u dieťaťa minimálne 1/2 hodiny. Následná  ambulantná starostlivosť  pozostáva z farmakoterapie,  ( ordinovanie  liekov) za účelom stabilizácie  vnútorného prostredia  a podporné terapeutické vedenie  pri  riešení ich aktuálnych problémov, ako súčasť komplexnej ambulantnej psychiatrickej liečby.  Kontrolné vyšetrenia sú  v intervaloch niekoľkých dní až týždňov do stabilizácie stavu. Následne  sa pokračuje v starostlivosti v 2-3 mesačných  intervaloch   za účelom zhodnotenia zdravotného stavu a úpravy  medikácie Predchádzanie návratu/relapsu duševného ochorenia považujeme za dôležitú súčasť modernej ambulantnej psychiatrickej liečby.

 

Vzhľadom na rozsah úhrad zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní  poskytujem  15 sedení  racionálnej, podpornej a abreaktívnej terapie hradenej zo zdravotného poistenia, pokiaľ máte záujem pokračovať v sedeniach hradíte si tieto služby.

Klientom poskytujeme aj jednorazové, alebo dlhodobejšie poradenské služby, pokiaľ sa potrebujú zorientovať v nejakom aktuálnom životnom probléme. Poradenské služby poskytujeme v rámci  poradenstva v oblasti  zdravého životného štýlu,  klient si ich plne hradí, okrem lekára je zamestnaná aj psychologička.

Podporné  vedenie  rodiča je hradené zo zdravotného poistenia.

Poskytujem práce v skupinách,  edukácia ( učenie sa ) o rôznych psychických poruchách, o psychofarmakách, o výchove a som ochotná  spraviť edukačnú skupinku podľa  potrieb záujemcov. Tieto  služby sú čiastočne hradené zo zdravotného poistenia a čiastočne  klientom.

FACEBOOK

4 weeks ago

VIA SPES sro

inšpiratívna mladá dáma , ktorá našla cestu z utrpenia a je ochotná sa o to podeliť youtu.be/RMYXQYUphCwJanka sa zaoberá životom a plynutím. Nenarodila sa do ľahkých, príjemných podmienok. Prakticky od narodenia žila v ovzduší nepochopenia, osamelosti a citovej... ...

View on Facebook

2 months ago

VIA SPES sro

Nádherné video, stačí zapnúť titulky
www.youtube.com/watch?v=uS_xW7ozGGU&fbclid=IwAR1WDH0Tms8jlzKSmQV-y7tJ_7jBQ25BZ6yQzmT1QrVmQeg6PfIa...With respect to/S úctou k Clare Wineland Translation/překlad: Lukas Nightman stojizatozit.cz
...

View on Facebook

3 months ago

VIA SPES sro

Niečo nádherné, toto môžem počúvať stále, Duše K , Jaroslav Dušek a jeho hostia, pani Jana Nováčková hovorí o deťoch, výchove, školstve priamo do duše www.youtube.com/watch?v=k0DIv1nng-wJana Nováčková je spoluautorkou konceptu Respektovat a být respektován a také stejnojmenné knihy, které se prodalo 96 000 výtisků (a v současnosti spolupracu... ...

View on Facebook

5 months ago

VIA SPES sro

Mladá dáma s Aspergerovým syndromom v 16 rokoch prebúdza revolúciu v rovesníkoch , stojí to za vypočutie : medzi iným povedala : aký zmysel má sedieť v škole, keď sa mojej budúcnosti možno nedožijem? stačí nastaviť titulky ::-)
www.youtube.com/watch?v=EAmmUIEsN9AGreta Thunberg realized at a young age the lapse in what several climate experts were saying and in the actions that were being taken in society. The differe...
...

View on Facebook

6 months ago

VIA SPES sro

Pekný deň , od februára máme na našej ambulancii zrušenú pevnú linku, dá sa dovolať len na naše mobilné číslo, ak nedvíhame zanechajte sms, v najbližšom možnom voľnom termíne sa ozveme späť ...

View on Facebook

9 months ago

VIA SPES sro

Perfekný chalan, krásne to povedal........ minule mi jedna mamina s AS a s jej synmi s AS povedala : ked nás tu bude viac bude to iné a ja som si predstavila že by sa pomer neurotypikov a AS obrátil, ako by sme si tu asi žili ?? A vždy mi je veľmi ľuto, ak neviem preložiť našu reč do ich, ak sa nechtiac nepríjemne svojim vyjadrením dotknem niektorého z detí s AS na mojej ambulancii a nie je možné to slovo vrátiť, už bolo povedané a našťastie prekladateľky maminky niekedy dokážu situáciu ukočírovať
www.youtube.com/watch?v=inxIM1aGvZYKrister Palo is a 15-year-old student at the International School of the Hague who just happens to have Asperger's syndrome. In his talk, he shares misconcep...
...

View on Facebook

10 months ago

VIA SPES sro

Pri príprave dvoch prednášok som narazila okrem iného na toto milé video , ktoré bý mohlo byť nápomocné ľuďom s psychotickým ochorením ale aj s veľmi silne rozvinutým negatívnym myslením .Existuje veľa možností ktoré súčasný biologický orientovaný systém nepodporuje, nakoľko rýchla doba uprednostňuje rýchle riešenia. V Čechách sú o krok dopredu v nahliadaní na možnosti terapeutického riešenia ľudí v psýchospirituálnej kríze napr. v zariadení HOLOS

www.youtube.com/watch?v=VRqI4lxuXAw&feature=youtu.be&list=PLCD2AAEAA1551D084A film about the compassionate approach to relating with voices, with potential for use as a therapeutic, educational, and de-stigmatising tool. This project...
...

View on Facebook